D-E-F

D

Decorumverlies Bij iemand met dementie kan het besef van fatsoen wegvallen. Dit wordt decorumverlies genoemd. Dan kan iemand sociale situaties niet goed meer inschatten. Het gevoel van schaamte valt weg. Hierdoor kunnen vervelende of pijnlijke situaties ontstaan.

 

Delier - ook wel delirium genoemd is een acute verwardheid die binnen enkele uren of dagen optreedt door één of meerdere lichamelijke oorzaken. Een delier is een gevolg van een operatie, infectie, medicatie of ziekte. Het kan gepaard gaan met hallucinaties.

 

Dementie Dementie is een chronische hersenaandoening die de hersenen onherstelbaar aantast. Hierdoor gaan de hersenfuncties steeds meer achteruit. Functies als het onthouden, het denken, het oriënteren en het taalgebruik. Maar ook handelingen als aankleden en schoolse vaardigheden als rekenen, worden lastiger.
Voor iemand met dementie wordt communiceren steeds moeilijker. Ook neemt het vermogen om voor zichzelf te zorgen af.
 
Dementie - Alzheimer De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie dat wordt veroorzaakt door een stapeling van eiwitten (amyloïd en tau-eiwit) in hersencellen. Deze cellen gaan hierdoor kapot. Uiteindelijk blijven er steeds minder cellen over. De ziekte begint in het gedeelte van de hersenen waar het geheugen zetelt, de hippocampus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depressie na CVA Ongeveer 30 tot 40 procent van de mensen die een CVA of TIA hebben doorgemaakt wordt in de periode nadien depressief. De belangrijkste beinvloedende factor is de totale duur en ernst van de impact die de CVA heeft op het dagelijkse leven van de patient.

Er is meer kans op depressie bij een beroerte in de rechterhersenhelft. Een grotere cognitieve achteruitgang kan het gevolg zijn van de depressie.

 

 

Dissectie van halsslagader Een inwendige scheuring van de halsslagader kan oorzaak zijn van CVA hersenbloeding /herseninfarct.

 
Draaiduizeligheid van centrale oorsprong Het gevoel dat men draait, rondtolt, valt of schommelt. Kan een aandoening van de nervus vestibularis zijn (de zenuw die het binnenoor bedient) of van de centrale nucleus (kern) van de nervus vestibularis (evenwichtszenuw) in de hersenstam. Elke afname van de bloedtoevoer naar de vestibulaire nuclei in de hersenstam kan leiden tot draaiduizeligheid van centrale oorsprong. Dit komt voor bij een ziekte van de vertebro-basilaire slagader (slagader naar de hersenen),arteriosclerose (aderverkalking) of hoge bloeddruk. Tot de overige oorzaken van draaiduizeligheid van centrale oorsprong behoren zenuwtumoren, hoofdletsel en multiple sclerose
 
Draaiduizeligheid van perifere oorsprong Het gevoel dat men draait, rondtolt, valt of schommelt door een ontsteking van of letsel aan de vestibulaire zenuw (neuronitis, trauma), ziekten van het vestibulaire apparaat, zoals de ziekte van Ménière, labyrintitis en een perilymfatische fistel (een abnormale verbinding tussen het binnenoor en het middenoor), benigne paroxismale positieduizeligheid, infecties zoals herpes en syfilis en bepaalde geneesmiddelen, zoals streptomycine (antibioticum), furosemide (diureticum) en kinine kunnen allemaal draaiduizeligheid van perifere oorsprong veroorzaken.
 

 

Duizeligheid Het gevoel in een willekeurig vlak rond te draaien of te tuimelen. Het kan veroorzaakt worden door verschillende lichamelijke aandoeningen.

 

Dwarslaesie Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Het ruggenmerg verbindt de Hersenen met het lichaam. Als die verbinding verbroken wordt of beschadigt, kunnen de hersenen het lichaam niet goed meer besturen. Het lichaam raakt voor een deel of helemaal verlamd. Lopen gaat niet meer en het gevoel in een deel van het lichaam is weg. De controle over de spieren is weg, ook over bijvoorbeeld de blaas- en darmspieren.

 

Dysartrie Een spraakstoornis waarbij de spieren die nodig zijn voor de ademhaling, de stem en de uitspraak zijn aangetast. Mensen met dysartrie zijn vaak moeilijk te verstaan. Ze spreken bijvoorbeeld:

onduidelijk , met ‘dubbele tong’, een te zachte stem , een geknepen stem , een hese stem, monotoon , te veel door de neus (open-nasaal). Zie ook onze pagina over afasie en dysarthrie.

 
Dyscalculie  RekenstoornisProblemen met tellen,op de vingers tellen. Problemen met inzicht (hoofdrekenen, het schatten van hoeveelheden). Moeite met het oplossen van de som. Moeite om de getallen te onthouden waarmee de berekening gemaakt zijn. Problemen met volgorde (getallen op volgorde zetten, recepten lezen, klokkijken).  Problemen met ruimtelijke oriëntatie (rekenhandelingen, plattegrond lezen). Problemen met het interpreteren van codes en patronen (muzieknoten, talen). Vaak langzaam werken. Langer nadenken voordat iemand iets weer weet. 
  

Dyslexie Woordblindheid is een stoornis die zich kenmerkt door problemen met verwerken van geschreven taal. Deze verworven dyslexie is vaak het gevolg van een hersenbeschadiging 

 

Dyspraxie De hersenen verwerken informatie niet op de juiste wijze. Hierdoor worden bepaalde boodschappen niet goed aan het lichaam doorgegeven. Het 'doen of handelen' (de praxis) verloopt dan ook niet goed. Hierbij kan het gaan om problemen in het bedenken van wat iemand wil gaan doen (plannen), maar het kan ook gaan om problemen in het handelen zelf. Dit komt tot uiting in de coördinatie van de beweging. Lees meer..

Zie ook Apraxie

 

Dystonie a samentrekken spiergroepen Aanhoudende samentrekking van spieren of spiergroepen en/of herhaalde bewegingen. Soms kan een lichaamsdeel als gevolg van de aandoening een onnatuurlijke stand aannemen.

Dystonie b samentrekken spiergroepen. Plotselinge stoornis in de spierspanning. Het gaat hier om een gevoel van onrust, waarbij het onmogelijk is een tijd achter elkaar te zitten, liggen of staan. Dit symptoom kan optreden als bijwerking van een geneesmiddel

 

E

EEG Een elektro-encefalografie (EEG)= een hersenfilmpje is een methode om de hersenfunctie te onderzoeken om zo achter de oorzaak van de klachten te komen.

Eetbuien Iemand die een eetbuienstoornis heeft, eet binnen korte tijd grote hoeveelheden voedsel. Daarbij heeft hij het gevoel dat hij geen controle heeft over wat of hoeveel hij eet. Oorzaak veelzijdig, soms door een aandoening in de hersenen die hongergevoel geeft waardoor mensen veel meer gaan eten. Dit komt voort uit de hypothalamus. 

 
Elektromyografie Een diagnostisch onderzoek om de activiteit te meten van spieren en de zenuwen die de spieren controleren. Als een zenuw een spier stimuleert, worden elektrische signalen opgewekt waardoor de spier samentrekt.
Het elektromyogram (EMG) is een hulpmiddel om afwijkingen op te sporen in de spierfunctie, in de zenuw die de spier controleert of in de overgang tussen de zenuw en de spier.
 
Embolie Een losgeraakte bloedprop:Doordat de slagader volledig afgesloten wordt, krijgen de verdere vertakkingen van het bloedvat geen bloed meer. In het weefsel dat door de slagader bediend wordt, ontstaat zo ischemie: onder andere een tekort aan zuurstof. Als dit zo ingrijpend is dat een stuk van het (hersen)weefsel afsterft, spreekt men van een (hersen)infarct.
 
Emotionele geheugen = gevoel dat bij je herinnering op komt
 

Emotionele intelligentie Werken met verstand én gevoel. Iemand met een hoge emotionele intelligentie kan zijn eigen emoties en die van anderen goed herkennen. Hij kan dit gebruiken om problemen aan te pakken en zijn eigen gedrag en dat van anderen te sturen. Wordt gemeten in EQ.

 
Empathie ‘emotioneel afstemmen' op anderen. Inlevings- en invoelingsvermogen.
 
Encefalitis a hersenontsteking. Ontsteking en zwelling van hersenweefsel.
 
Encefalitis b hersenontsteking " " " "'
 
Encefalopathie Is een algemene term voor aantasting van de hersenfuncties. De verschijnselen kunnen variëren van een geringe verandering in de geestelijke toestand van de betreffende persoon tot coma. 
 

Epedymoom Een kwaadaardige hersentumor die ontstaat in de ependymcellen. Deze hersencellen bekleden de binnenkant van de hersenholten (ventrikels) en het centrale kanaal van het ruggenmerg. Daardoor komen ependymomen ook in het ruggenmerg voor.
De hersentumor komt voor bij 1 op de 400.000 kinderen.

 

Epidurale bloeding Ook wel epiduraal hematoom genoemd Bloeding waarbij zich bloed ophoopt in de ruimte tussen het schedelbot en de dura mater, het buitenste hersenvlies.

Een epidurale bloeding kenmerkt zich doordat na een hoofdtrauma, mogelijk vergezeld gaand van een tijdelijk bewustzijnsverlies, er na een helder interval opnieuw bewustzijnsverlies optreedt. Voorafgaande verschijnselen zijn hoofdpijn, braken, verwardheid, insulten en hemiparese. Onbehandeld kan een epidurale bloeding tot de dood leiden. 

 

Epilepsie Een afwijking in de hersenen waardoor er kortdurend bewustzijnsverlies optreedt. Dit gebeurt in aanvallen.

Epilepsie eerste hulp

 

Episodisch geheugen omvat autobiografische herinneringen, levensverhaal 

 

Ergotherapie

Eten en drinken en dementie

 

F

FAS, Foetaal Alcohol Syndroom

 

FAS, Foreign Accent syndroom, (buitenlandsaccentsyndroom)na een hersenletsel kunnen er veranderingen optreden in de motorische hersenschors; in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de spraakmotoriek (centrum van Broca, frontale kwab, gyrus frontalis inferior). Daardoor kan iemand met een buitenlands accent gaan spreken. Het eigen accent raakt men kwijt.

 

FAST-test = Face-Arm-Speech-Time-test is een snelle test om een beroerte of CVA bij iemand te herkennen.

  • Face (gezicht): vraag aan de persoon om te lachen of de tanden te laten zien. Als de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt, kan dit duiden op een beroerte CVA.
  • Arm (arm): vraag aan de persoon om beide armen op te tillen en voor zich uit te strekken met de binnenzijde van de hand naar boven. Als een arm wegzakt of stuurloos lijkt kan dit duiden op een beroerte/ CVA.
  • Speech (spraak): vraag aan de persoon of aan omstanders of er verandering in het spreken is opgetreden. Als de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden kan komen, kan dit duiden op een beroerte/CVA. Ook kunt u de persoon vragen tot 10 te tellen; wanneer hij getallen herhaalt, verkeerd uitspreekt of bij een bepaald getal blijft steken, kan dit het gevolg zijn van een beroerte/ CVA.
  • Time (tijd): Probeer van de persoon zelf, indien deze nog kan spreken, of van omstanders te weten te komen hoelang deze verschijnselen zich al voordoen. Dit is van belang voor de hulpdiensten in verband met de verdere behandeling van het beroerte /CVA. Hoe sneller men in een ziekenhuis is, hoe beter.

 

Flauwvallen

Friedreichse Ataxie/ ataxie van Friedreich AvF  a

Friedreichse Ataxie/ataxie van Friedreich AvF   b